Car August 3D

Pravim imenom Gaj Julije Cezar Oktavijan (lat. Gaius Julius Caesar Octavianus), pranećak Julija Cezara (unuk Cezarove sestre Julije), bio je trijumvir u drugom trijumviratu, a kasnije i prvi rimski car. Bezpogovorno povijesno ocijenjen kao jedan od najvećih rimskih careva.